Stelling van Amsterdam

Fort Uitermeer

De provincie Noord-Holland maakt samen met gemeenten, natuurbeherende organisaties en waterschappen, eigenaren en beheerders van de Stelling het behoud van de Stelling van Amsterdam mogelijk. De samenvatting van het Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam  en Nieuwe Hollandse Waterlinie 2017-2020 biedt voor dit behoud handvatten.

Samenwerking Nieuwe Hollandse Waterlinie

Het is de bedoeling dat de Nieuwe Hollandse Waterlinie, als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam, ook de titel Werelderfgoed krijgt.  Vooruitlopend op de te verwachten uitbreiding wordt de samenwerking met de Nieuwe Hollandse Waterlinie versterkt. Daarom geldt dit vierde uitvoeringsprogramma van de provincie Noord-Holland zowel voor de Stelling van Amsterdam als voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie in Noord-Holland.