Stichting Liniebreed Ondernemen

logo_lboStichting Liniebreed Ondernemen (SLO) ondersteunt ondernemers op en rond de forten in de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de andere waterlinies. Denk aan ondersteuning met liniebrede marketing & promotie, evenementen, gezamenlijke inkoop, kennisdeling, fondsenwerving, netwerken.

Meer informatie: Website Stichting Liniebreed Ondernemen

 

Copyright 2019 Liniebureau Nieuwe Hollandse Waterlinie

Postbus 406, 3500 AK Utrecht | T: (030) 258 36 03 | Bezoekadres: Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht