Stichting Liniebreed Ondernemen

logo_lboStichting Liniebreed Ondernemen (SLO) ondersteunt ondernemers op en rond de forten in de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de andere waterlinies. Denk aan ondersteuning met liniebrede marketing & promotie, evenementen, gezamenlijke inkoop, kennisdeling, fondsenwerving, netwerken.

Meer informatie: Website Stichting Liniebreed Ondernemen