Pact van Loevestein

Al vanaf 2002 wordt er binnen het Pact van Loevestein samen gewerkt aan behoud en ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het gaat om het gebied net onder de Lek bij fort Everdingen tot aan het zuidelijkste fort Steurgat. De waterlinie loopt hier door de provincies Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland.

Partners

Na recente gemeentelijke herindelingen zijn de partners per 2019: de gemeenten Culemborg, Lingewaard, Vijfheerenlanden, Zaltbommel, Gorinchem, Tiel, Altena, West Betuwe, de grote eigenaren Staatsbosbeheer en Brabants Landschap, Waterschap Rivierenland en de provincies Noord-Brabant en Gelderland. Co Verdaas, dijkgraaf Waterschap Rivierenland, is de bestuurlijke voorzitter. Ronald Hoekstra van de provincie Gelderland is de secretaris: r.hoekstra@gelderland.nl.

Programma 2019 tot en met 2022

Op 5 december 2018 stelden bestuurders van het Pact het programma voor  2019 t/m 2022 vast. Over vier jaar willen we als Pact:

  • dat de bekendheid en beleefbaarheid van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als werelderfgoed voor bezoekers – van lokaal tot internationaal- is toegenomen;
  • dat de planologische bescherming op orde en omgevingswet-proof is;
  • dat het ‘water-verhaal’ van de linie uitgewerkt en verteld wordt, in het bijzonder aan kinderen van de basisschool;
  • dat er nieuwe ideeën en aanpakken zijn uitgedacht en ontwikkeld die een duurzaam gebruik van de waterlinie ondersteunen;
  • dat het bestaande waterlinienetwerk breder is geworden en partnerschappen zijn ontstaan waarin overheden, ondernemers, vrijwilligers, eigenaren, beheerders e.a. samen werken.