Pact van Ruigenhoek actualiseert samenwerking

28 maart 2022

Ondertekening Pact van Ruigenhoek door gedeputeerde Rob van Muilekom en programmamanager Tomasz Jaroszek

Op 18 februari 2022 tekenden de waterliniepartners in de provincie Utrecht het geactualiseerde Pact van Ruigenhoek. Hiermee starten zij een nieuw hoofdstuk in de jarenlange samenwerking. Uitgangspunten van het Pact zijn het koesteren van de unieke waarden van het Werelderfgoed Hollandse Waterlinies en verbinding zoeken met maatschappelijke en ruimtelijke opgaven.

Op 26 juli 2021 kregen de Hollandse Waterlinies de werelderfgoedstatus. Deze status geeft veel kansen: meer aandacht van bewoners, bezoekers, bedrijven en besturen. Tegelijkertijd geeft het de Pactpartners ook een verantwoordelijkheid om dit erfgoed te behouden voor de volgende generaties, te ontwikkelen en om hier gezamenlijk in op te trekken.

In het landschap van de Hollandse Waterlinies komen de unieke kwaliteiten andere ruimtelijke en maatschappelijke opgaven tegen. Daarom worden verbindingen gezocht met opgaven als klimaat en energie, wonen, bereikbaarheid, landbouw, recreatie, groen en natuur waarbij de Hollandse Waterlinies worden ingezet als inspiratiebron. Door samen te werken over de grenzen van gemeenten en eigendommen heen, zoekt het Pact van Ruigenhoek naar mogelijkheden om verschillende functies van en in het landschap samen te laten komen. Denk hierbij aan klimaatadaptatie, maar ook recreatie, sport, ontmoeten en groen. Mooie voorbeelden waarbij dit is toegepast zijn de dijk langs het traject Culemborgse Veer-Beatrixsluis en het Lunettenpark.

Na de ondertekening en de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 gaan de leden van het Pact van Ruigenhoek aan de slag met het opstellen een Regionaal Actieprogramma waarin de (nieuwe) bestuurders hun ideeën verwerken.

Het Pact van Ruigenhoek is opgericht in 2017 en bestaat uit de provincie Utrecht, verschillende gemeenten, grootgrondeigenaren Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en waterschappen. Sinds de start spant dit informele en enthousiaste samenwerkingsplatform zich in om ambities voor de Hollandse Waterlinies te omarmen, versterken, ontwikkelen en benutten. Een belangrijke ambitie bij de oprichting van het Pact van Ruigenhoek was het verkrijgen van de UNESCO werelderfgoedstatus voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie als uitbreiding op de Stelling van Amsterdam. Ook het zichtbaar, beleefbaar en toegankelijk maken van de waterlinies was een belangrijk doel.

Download hier de voornemens en plannen van het geactualiseerde Pact van Ruigenhoek >