Pact van Ruigenhoek

 

Het Pact van Ruigenhoek bestaat uit de provincie Utrecht, verschillende gemeenten, grootgrondeigenaren Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en waterschappen.

Oprichting en doelstellingen

In 2017 bundelden 14 partijen in de provincie Utrecht hun krachten om ambities voor de Hollandse Waterlinies te omarmen, versterken, ontwikkelen en benutten. Een belangrijke ambitie bij de oprichting van het Pact van Ruigenhoek was het verkrijgen van de UNESCO werelderfgoedstatus voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie als uitbreiding op de Stelling van Amsterdam. Ook het zichtbaar, beleefbaar en toegankelijk maken van de waterlinies was een belangrijk doel.

Actualisatie 2022

Op 26 juli 2021 kregen de Hollandse Waterlinies de werelderfgoedstatus. Deze status geeft veel kansen: meer aandacht van bewoners, bezoekers, bedrijven en besturen. Tegelijkertijd geeft het de Pactpartners ook een verantwoordelijkheid om dit erfgoed te behouden voor de volgende generaties, te ontwikkelen en om hier gezamenlijk in op te trekken.

In het landschap van de Hollandse Waterlinies komen de unieke kwaliteiten andere ruimtelijke en maatschappelijke opgaven tegen. Daarom worden verbindingen gezocht met opgaven als klimaat en energie, wonen, bereikbaarheid, landbouw, recreatie, groen en natuur waarbij de Hollandse Waterlinies worden ingezet als inspiratiebron. Door samen te werken over de grenzen van gemeenten en eigendommen heen, zoekt het Pact van Ruigenhoek naar mogelijkheden om verschillende functies van en in het landschap samen te laten komen. Denk hierbij aan klimaatadaptatie, maar ook recreatie, sport, ontmoeten en groen.

Pact van Ruigenhoek 2022-2026

De ambities van de pactpartners zijn geconcretiseerd in het geactualiseerde Pact van Ruigenhoek (2022-2026). Ieder jaar stellen de partijen een programma vast met concrete initiatieven die zij samen gaan ontplooien. Voor de periode 2022-2023 zijn de ambities vastgelegd in een Regionaal Actieprogramma. De pactpartners brengen ieder jaar een bedrag van 2 ton bijeen voor de financiering van de activiteiten.