Privacy Statement

Het programma Nieuwe Hollandse Waterlinie kan persoonsgegevens over u verwerken,  omdat u hiervoor toestemming heeft gegeven bij het invullen van een contact- of aanmeldformulier op de website van het programma. Het programma Nieuwe Hollandse Waterlinie is een samenwerking tussen de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland en Utrecht. Ze werken samen met andere overheden, maatschappelijke organisaties, eigenaren en ondernemers aan de ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:

  1. Uw voor- en achternaam
  2. Uw telefoonnummer
  3. Uw mailadres

Waarom het programma Nieuwe Hollandse Waterlinie deze gegevens nodig heeft

Het doel van het programma Nieuwe Hollandse Waterlinie is het behoud en de ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als oude verdedigingslinie met een nieuwe, recreatieve functie. De Nieuwe Hollandse Waterlinie hoopt  in 2020 op de werelderfgoedlijst van UNESCO te staan. Het programma Nieuwe Hollandse Waterlinie verwerkt uw persoonsgegevens met uw toestemming om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan de Nieuwe Hollandse Waterlinie uw persoonsgegevens gebruiken voor het versturen van een nieuwsbrief omdat u op een aanmeldformulier hebt aangegeven dat u van ons een nieuwsbrief wilt ontvangen op het daarvoor aangegeven mailadres.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Het programma Nieuwe Hollandse Waterlinie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is en zolang het programma loopt.

Worden uw gegevens gedeeld?

Het programma Nieuwe Hollandse Waterlinie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van dit programma, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Het programma Nieuwe Hollandse Waterlinie gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Dit heeft tot doel om het aanbod op onze website zo goed mogelijk te presenteren aan de doelgroep. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het programma Nieuwe Hollandse Waterlinie: nieuwehollandsewaterline@provincie-utrecht.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Het programma Nieuwe Hollandse Waterlinie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de Nieuwe Hollandse Waterlinie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op: nieuwehollandsewaterlinie@provincie-utrecht.nl.

Copyright: 2018 Programma Nieuwe Hollandse Waterlinie