Bescherming

Bunker in weilandEen belangrijke voorwaarde om UNESCO Werelderfgoed te worden is dat het erfgoed goed beschermt is. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is momenteel goed beschermd door Nederlandse wet- en regelgeving. Bijna alle objecten in de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn Rijksmonument.

Om het erfgoed ook in de toekomst goed te kunnen beschermen wordt er onderzocht hoe het ruimtelijk beleid tussen de vier provincies geharmoniseerd  kan worden. In de gebieden met veel ruimtelijke druk worden gebiedsanalyses uitgevoerd. Om in te kunnen spelen op de ruimtelijke gevolgen van de energietransitie  is er voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam een onderzoek gedaan.

Het Kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse Waterlinie  geeft onafhankelijk advies aan de Liniecommissie over ruimtelijke ontwikkelingen. Voor advies aan fort ondernemers en eigenaren is er het Linie Expert Team  van de provincie Utrecht.

Copyright 2020 Liniebureau Nieuwe Hollandse Waterlinie

Postbus 406, 3500 AK Utrecht | T: (030) 258 36 03 | Bezoekadres: Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht