Bescherming

Bunker in weilandEen belangrijke voorwaarde om UNESCO Werelderfgoed te worden is dat het erfgoed goed beschermd is. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is momenteel goed beschermd door Nederlandse wet- en regelgeving. Bijna alle objecten in de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn Rijksmonument.

Om het erfgoed ook in de toekomst goed te kunnen beschermen wordt er onderzocht hoe het ruimtelijk beleid tussen de vier provincies geharmoniseerd  kan worden. In de gebieden met veel ruimtelijke druk worden gebiedsanalyses uitgevoerd. Om in te kunnen spelen op de ruimtelijke gevolgen van de energietransitie  is er voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam een onderzoek gedaan.

Het Kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse Waterlinie  geeft onafhankelijk advies aan de Liniecommissie over ruimtelijke ontwikkelingen. Voor advies aan fort ondernemers en eigenaren is er het Linie Expert Team  van de provincie Utrecht.

Toolbox Bescherming

Wat betekent de Werelderfgoedstatus nu precies? Wat zijn de ruimtelijke gevolgen? En wat bescherm je nu eigenlijk? Antwoorden vind je in de Toolbox Bescherming. Daarin staat belangrijke informatie voor gemeenten, provincies, initiatiefnemers en grondeigenaren. De informatie maakt duidelijk maakt waar je rekening mee moet houden als je plannen hebt om in het gebied te bouwen of te ontwikkelen.

Bekijk de Toolbox Bescherming op de Werkplaats Waterlinies >

Video: bescherming van de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Bekijk onderstaande video en ontdek hoe de Nieuwe Hollandse Waterlinie beschermd wordt.