Energietransitie

Fort PannerdenAls gevolg van het Klimaatakkoord van Parijs heeft Nederland ambitieuze doelstellingen voor de overstap van fossiele naar hernieuwbare energie. Die transitie heeft onvermijdelijk grote impact op het Nederlandse landschap en het erfgoed in dat landschap.

Rapport ‘Energie en Cultureel Erfgoed’

In december 2018 is het Rapport Energietransitie en Cultureel Erfgoed NHW en SvA opgeleverd. Deze rapportage geeft een visie hoe om te gaan met de ruimtelijke gevolgen van de energietransitie in de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) en de Stelling van Amsterdam (SvA), een gebied met een grote cultuurhistorische en natuurlijke waarde.

Het rapport is in opdracht van het Linieteam Nieuwe Hollandse Waterlinie en het Programmabureau Stelling van Amsterdam opgesteld door Posad in samenwerking met Generation.Energy en Land-ID. Het rapport zal als input worden gebruikt voor de Regionale Energie Strategieën (RES) die voor de verschillende RES gebieden in SvA en NHW worden opgesteld en 1 jaar na ondertekening van het Nederlands Klimaatakkoord moeten worden opgeleverd. Daarnaast zal het worden gebruikt voor het formuleren van nieuwe ruimtelijke regels in de komende provinciale omgevingsverordeningen en gemeentelijke omgevingsplannen ten aanzien van hernieuwbare energie.

Huidig ruimtelijk beleid

In het rapport is geen rekening gehouden met het huidig ruimtelijk beleid van de betrokken provincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant. Het huidig beleid, zoals verwoord in de Provinciale Ruimtelijke Verordeningen, is dan ook het geldend beleid voor de verschillende vormen van energietransitie in het gebied van de SvA en NHW.