Provincie Utrecht zet in op beleving van Waterlinie

19 september 2016

Fort Everdingen

De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) en de Stelling van Amsterdam (SvA) moeten in de hoofden, harten en handen van mensen komen. Dat is een van de uitgangspunten van het Utrechtse programmaplan en de uitvoeringsverordening NHW en SvA (2016-2019) die  op 5 juli door Gedeputeerde Staten zijn vastgesteld.

Het Utrechtse programma is een organisch programma dat binnen de lijnen van de Cultuur-en Erfgoednota ‘Alles is NU 2016-2019’ inzet op flexibiliteit, samenwerking met partners en het leveren van maatwerk. De provincie Utrecht pakt vanuit partnerschap een verbindende en faciliterende rol waarbij de gebiedsontwikkeling veel meer wordt benaderd vanuit de gebruiker.

Ambitie

De ambitie is om het militaire werelderfgoed (gebouw en gebied) van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam beter te verbinden, te versterken en te verzelfstandigen. Met de nieuwe werkwijze geeft de provincie Utrecht invulling aan de opgaven uit de nieuwe Cultuur- en Erfgoednota ‘Alles is NU’ 2016-2019: een herkenbaar waterlinieprofiel, een Waterlinie en Stelling in hoofden, harten en handen en een maatschappelijk en economisch duurzaam gebruik.

Lees meer over het Utrechtse programmaplan.