Publicatie over de Diefdijklinie verschenen

20 juni 2016

Eric Luiten en Chris Will - door Anserum Art Photography

In de ‘Hollandse Waterlinie Erfgoedreeks’ is een publicatie over de Diefdijklinie verschenen. Deze zeventiende publicatie van Stokerkade Cultuurhistorische Uitgeverij is geschreven door Chris Will. Eerder publiceerde Will in deze fortenreeks over Fort Asperen, Fort Vuren, Fort Everdingen en Werk aan het Spoel.

In het Gelders-Hollandse rivierengebied ligt de Diefdijklinie. Diefdijklinie is zowel een waterstaatkundig als een militair begrip. De dwarsdijk tussen Lek en Waal, tussen Everdingen en Gorinchem, is de grensdijk tussen Holland en Gelderland en vormt een belangrijke hoofdwaterkering. Ook was de Diefdijklinie de hoofdverdedigingslijn van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Militaire geschiedenis

De rijk geïllustreerde publicatie schetst de militaire geschiedenis van de Diefdijklinie en geeft een overzicht van circa 23 opgeknapte objecten (forten, sluizen, geschutsopstelplaatsen en bunkers) langs de Linie. Het post-militaire landschap van de Diefdijklinie, met tal van onlangs gerestaureerde en herontwikkelde Waterlinie relicten, vormt een schitterende recreatieve wandel- en fietsroute in het rivierenland.

Versterkte Diefdijklinie

De publicatie verschijnt naar aanleiding van de oplevering deze zomer van de versterkte Diefdijklinie (eind september). In het kader van het Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) zijn, in samenwerking met het Waterschap Rivierenland, allerlei elementen en objecten van de NHW de afgelopen jaren gerestaureerd en gereconstrueerd. Daarmee is een mooie fiets & wandelroute ontstaan.

Tentoonstelling

In KunstFort Asperen is deze zomer van juni t/m eind september een tentoonstelling te zien over de herontwikkeling en restauratie van Fort Asperen en omgeving èn over de Diefdijklinie.

Publicatie bestellen

Het rijk geïllustreerde boekje kost slecht 7,50 euro en is te bestellen in de boekhandel of op de website Stokerkade.