Nominatie UNESCO één jaar later

1 februari 2018

Forteiland Pampus

De Liniecommissie is met het ministerie van OCW overeengekomen om het nominatiedossier één jaar later in te dienen. Dit jaar extra is nodig om de adviezen van ICOMOS/UNESCO over de grensaanpassingen voor de Stelling van Amsterdam te verwerken in het nominatiedossier van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Nominatiedossier “nieuwe stijl”

Het nominatiedossier van de Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt samengevoegd met het dossier van de grensaanpassingen voor de Stelling van Amsterdam. In dit nieuwe dossier, dat in UNESCO termen een Significant Boundary Modification heet, wordt ook antwoord gegeven op de vragen uit het ICOMOS advies van deze zomer.  Belangrijkste punten waar naar gekeken moet worden zijn de bescherming van de werelderfgoedsite en op een paar punten verheldering van de begrenzing van de site.

Nieuwe planning nominatie

De komende periode werken de betrokken overheden aan het definitief maken van het nominatiedossier in de nieuwe vorm. In mei 2018 worden de wijzigingen in het dossier ter besluitvorming aan de provinciale bestuurders voorgelegd. Deze wijzigingen worden vervolgens in de zomer  het najaar van 2018 verwerkt in het dossier. In januari 2019 dient het Rijk het complete dossier voor de Stelling van Amsterdam met de uitbreiding van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in bij het World Heritage Centre van UNESCO. Vervolgens wordt in 2019 het dossier beoordeeld door enkele adviescommissies van UNESCO/ICOMOS. De Werelderfgoed Commissie besluit dan in het voorjaar van 2020 of de Nieuwe Hollandse Waterlinie als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam Werelderfgoed wordt.