Ronald Hamberg gestart als specialist Nieuwe Hollandse Waterlinie bij Kenniscentrum

11 mei 2020

Ronald Hamberg

Mijn naam is Ronald Hamberg en ik ben per per 1 mei 2020 gestart als mede-coördinator en specialist Nieuwe Hollandse Waterlinie bij het Kenniscentrum Waterlinies.

In 2014 begon ik aan de bacheloropleiding Geschiedenis te Utrecht, waarbij ik in mijn laatste studiejaar ging werken bij het Grebbelinie Bezoekerscentrum. In dit museum groeide mijn interesse voor militair erfgoed en het belang van historische kennisoverdracht, waarna ik besloot de master Militaire Geschiedenis te gaan volgen in Amsterdam. Voor deze opleiding schreef ik een scriptie over de mobilisatie van de Nederlandse krijgsmacht in 1939-1940. Daarnaast volgde ik een onderzoeksstage bij het Grebbelinie Bezoekerscentrum, waarbij ik gewerkt heb aan een tentoonstelling over de mobilisatieperiode 1939-1940.

Ik heb voor deze functie gekozen omdat het Kenniscentrum Waterlinies de historische waarde van waterlinies op de kaart zet en vanuit haar positie bijdraagt in de bescherming van dit bijzondere erfgoed. Graag wil ik hierin mijn bijdrage leveren als mede-coördinator en specialist Nieuwe Hollandse Waterlinie.