Ronald McDonald Huis mag alleen binnen het stedelijk gebied

6 april 2021

Het Ronald McDonald Huis zoekt een nieuwe locatie in het Utrechts Science Park (USP). Deze locatie moet komen in het gebied rond het Utrechts Medisch Centrum (UMC) en het Prinses Maxima Centrum. Zowel Gedeputeerde Staten als Provinciale Staten vinden de voorkeurslocatie E niet haalbaar omdat deze buiten het stedelijk gebied valt en binnen het toekomstige UNESCO Werelderfgoed van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Stedelijk gebied en UNESCO

Het Ronald McDonald Huis heeft vanwege groeiplannen en een grootschalige verbouwing van het UMC een nieuwe, grotere accommodatie nodig. De voorkeurslocatie van het UMC Utrecht ligt ten oosten van het huidige ziekenhuisgebouw en valt buiten het stedelijk gebied, in het landelijk gebied en in het genomineerde UNESCO werelderfgoed van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Nieuwbouw op deze plek zou volgens onder meer de minister ook gevolgen kunnen hebben voor die nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als UNESCO Werelderfgoed.

Motie

Gedeputeerde Staten (GS) van Utrecht hebben na een zorgvuldige afweging de keuze gemaakt om niet in te gaan op het verzoek in de zienswijze van de partijen op het Utrecht Science Park om locatie E als bouwlocatie te bestempelen. Dit hebben GS als advies aan PS gegeven in de concept nota van beantwoording over zienswijzen op de Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening. PS zijn hierin meegegaan. Daarnaast hebben PS woensdagavond 10 maart een motie aangenomen die het college verzoekt opnieuw in gesprek te gaan met betrokken partijen, waaronder de gemeente Utrecht en het bestuur van het Ronald McDonald Huis, om een passende en haalbare locatie voor het nieuwe Ronald McDonald Huis te vinden. PS geven daarbij aan dat geen enkele locatie binnen het bestaande stedelijk gebied op voorhand moet wordt uitgesloten.