Samenvatting Nominatiedossier Hollandse Waterlinies

23 april 2019

Voorkant samenvatting Nominatiedossier Hollandse Waterlinies

In januari is het nominatiedossier ingediend bij UNESCO in Parijs. Een maand later kwam het bericht dat het dossier door UNESCO in behandeling is genomen. Van het nominatiedossier is nu een Nederlandse samenvatting gemaakt.

Uniek in de wereld

De Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft als toekomstig Werelderfgoed een mooie aanvulling op de unieke waarde van de Stelling van Amsterdam. De beide linies vormden in het verleden één verdedigingslinie die bedoeld was om het bestuurlijke en economische hart van Nederland te beschermen tegen vijandelijke legers. De Nieuwe Hollandse Waterlinie vertelt het begin van het verhaal van de complete ontwikkeling van de beide linies. Samen laten de linies de transitie van bouwen met baksteen naar betonbouw zien, het Nederlands vernuft op het gebied van watermanagement en het is nu ook nog een groot open landschap aan de rand van de Randstad.

“Dit erfgoed is uniek in de wereld, de Werelderfgoedstatus onderstreept en bevestigt dit!”, zegt Josan Meijers, voorzitter van de Liniecommissie. “De Werelderfgoedstatus zal meer bezoekers uit binnen- en buitenland naar het gebied te trekken. Zo kunnen we nog veel meer mensen laten zien hoe onze voorouders manieren bedachten om water in te zetten als bescherming. En extra bezoekers helpen ons ook financieel om het erfgoed te beheren. Het is fantastisch als het lukt om op deze manier de waarde van dit unieke en bijzondere erfgoed voor de generaties na ons veilig te stellen”.

Werelderfgoedstatus

De Werelderfgoedstatus onderstreept en bevestigt de betekenis van dit unieke erfgoed en daarmee de betekenis voor de landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit in ons land. Het biedt daarnaast economische en maatschappelijke kansen, de mogelijkheden om meer (internationale) bezoekers naar het gebied te trekken en de mogelijkheden om de exploitatie van het gehele erfgoed te bestendigen en de beleving te vergroten.

Gezamenlijke toekomst

De Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie hebben een gezamenlijk verleden én een gezamenlijke toekomst als één Werelderfgoed; de Hollandse Waterlinies. In 1996 werd de Stelling van Amsterdam door UNESCO opgenomen op de Werelderfgoedlijst. In juni 2014 besloot het rijk om de Nieuwe Hollandse Waterlinie op de voorlopige nominatie lijst voor UNESCO Werelderfgoed te zetten, als uitbreiding op de Stelling van Amsterdam. Na een jarenlange samenwerking tussen de vier linieprovincies (Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant)  en het rijk is het aanbieden bij UNESCO een zeer belangrijke stap in het nominatieproces. Op zijn vroegst hoopt de Nieuwe Hollandse Waterlinie zomer 2020 door UNESCO aangewezen te worden als Werelderfgoed, daarmee is het UNESCO-Werelderfgoed Hollandse Waterlinies dan een feit.

Bekijk de Samenvatting Nominatiedossier Hollandse Waterlinies