SLO pakt publiekscommunicatie op

6 december 2016

slo

Stichting Liniebreed Ondernemen (SLO) krijgt vanaf 2017 van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) en de Stelling van Amsterdam (SvA) samen de opdracht om de publiekscommunicatie vorm te geven.

Met deze gezamenlijke opdracht hopen we het publiek nog beter te kunnen informeren over de bijzondere cultuurhistorische waarden en toeristische aantrekkelijkheid van beide waterlinies en ze bewust te maken van het gezamenlijke toekomstige werelderfgoed.

Publiekscommunicatie

Binnen de opdracht voor de publiekscommunicatie valt de coördinatie en gezamenlijke marketing van vijf liniebrede evenementen verspreid door het jaar. Voor 2017 zijn dat de start van het Fortenseizoen, een natuurevenement in samenwerking met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, Forten vol verhalen, Forten Festival en Nacht van de Nacht. Daarnaast heeft SLO een rol in de communicatie en marketing van de activiteiten op de forten in beide linies via de eigen kanalen van SLO: e-nieuwsbrief, website forten.nl, social media en e-marketing en het Fort! magazine. En de stichting heeft een loketfunctie voor publiek en pers.

Bekijk de website van Stichting Liniebreed Ondernemen.