Steunbetuiging positief ontvangen

20 juni 2016

WLM-Vechten

Tijdens een aantal bestuurlijke bijeenkomsten over de UNESCO nominatie met partner gemeenten en grote eigenaren is het idee ontstaan om tot een zogenaamde steunbetuiging te komen. Bestuurders kunnen op deze manier aangeven de nominatie te ondersteunen. De steun van deze bestuurders is belangrijk bij het besluitvormingsproces in de colleges van Gedeputeerde Staten en de Provinciale Staten.

Bewustwording en draagvlak ontwikkelen bij alle betrokken partijen is een belangrijke eis van UNESCO voor de bescherming en het behoud van werelderfgoed. En daarnaast ook belangrijk ter ondersteuning van het besluitvormingsproces in de colleges van Gedeputeerde Staten en de Provinciale Staten. In de afgelopen maanden zijn alle partners op een of meer momenten meegenomen in het UNESCO proces, zoals bij de bijeenkomsten voor het management plan, de roadshows en bestuurlijke bijeenkomsten. Dit wordt in de komende maanden ook voortgezet bij het consultatie – en besluitvormingstraject voor het nominatiedossier en het managementplan.

Nominatie ondersteunen

Een van de ideeën uit de bestuurlijke bijeenkomsten met partner gemeenten en grote eigenaren is om te komen tot een zogenaamde steunbetuiging. Op deze manier kunnen de bestuurders aangeven de nominatie te ondersteunen. Na een verkennende ronde langs de verschillende gemeenten en grote eigenaren, en positieve reacties, wordt in de tweede helft van 2016 gewerkt aan een nadere uitwerking van de steunbetuiging en het te doorlopen besluitvormingsproces.

Feestelijke bijeenkomst

Eind dit jaar worden de bestuurders, tijdens de bestuurlijke consultering over het nominatiedossier en het managementplan, officieel gevraagd om de nominatie voor de status van werelderfgoed te steunen. In februari 2017 zal dit met een feestelijke bijeenkomst voor de bestuurders worden bekrachtigd. Daarna volgt het besluitvormingsproces in de Provinciale Staten. De steunbetuining zal een onderdeel van het nominatiedossier en managementplan vormen. Uiteraard wordt u in de komende tijd over dit proces op de hoogte gehouden.

Vragen

Heeft u vragen over de steunbetuing dan kunt u mailen naar: info-nhw@provincie-utrecht.nl