Steunbetuiging UNESCO-nominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie

20 april 2017

Ondertekenaars steunbetuiging UNESCO

Regionale bestuurders van gemeenten, waterschappen en grote eigenaren zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben tijdens een feestelijke bijeenkomst op 20 april 2017 in fort Voordorp hun steunbetuiging voor de UNESCO nominatie aan de Liniecommissie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie overhandigd.

Josan Meijers, voorzitter van de Liniecommissie: “Nederlanders zijn altijd heel ingenieus met “ons water” geweest. We maakten land van water, en water van land. Dijken, waterwerken, we kennen het allemaal. Maar we gebruikten water lang geleden ook vaak als militaire verdediging. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is daar een geweldig mooi voorbeeld van. Forten, kazematten en open schootsvelden boden samen met de rivieren bescherming tegen de vijand. Een onderdeel van onze geschiedenis dat niet verloren mag gaan, maar dat we willen doorgeven aan volgende generaties. Een nominatie voor UNESCO’s Werelderfgoed zou ons daarbij enorm helpen.”

Met het leggen van een puzzelstuk van de Nieuwe Hollandse Waterlinie hebben de vertegenwoordigers van betrokken partijen hun symbolische handtekening gezet en hebben met elkaar de verbinding gemaakt in de hele Linie. Deze houten puzzel is gemaakt door leerlingen van het Leerwerkbedrijf Nieuwe Hollandse Waterline in Geldermalsen.

Steun de nominatie

Ook verschillende andere betrokken partijen hebben inmiddels de steunbetuiging ondertekend. Bekijk een overzicht van alle steunbetuigingen die de Liniecommissie al heeft mogen ontvangen. Hier staat ook hoe u zelf steun kan betuigen voor de nominatie.