Subsidie voor Fort Jutphaas

6 april 2021

De eigenaar van Fort Jutphaas in Nieuwegein en de provincie Utrecht slaan de handen ineen tijdens de stillere maanden van de lockdown-periode, door een deel van het rijksmonument te restaureren.

De werkzaamheden aan het fort zijn mogelijk gemaakt door het verstrekken van een hypothecaire lening en een subsidie vanuit het programma Nieuwe Hollandse Waterlinie – Stelling van Amsterdam van de provincie Utrecht.

Het subsidiebedrag wordt besteed aan de restauratie van de buitengevel en het interieur van Bomvrij Gebouw A. In het fort is hoogwaardig restaurant Céline gevestigd. De restauratie, die enkele maanden gaat duren, zorgt ervoor dat de buitenkant van het fort in ere hersteld wordt. Zo kan Fort Jutphaas na COVID-19 weer de deuren openen en gasten ontvangen.