Symposium verbindend en versterkend

6 december 2016

naamloos

Verbinding en versterking. Deze begrippen stonden centraal tijdens het Symposium Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie dat op 1 december plaatsvond.

Tijdens het symposium werd 20 jaar UNESCO van de Stelling van Amsterdam gevierd. Ook werd er vooruit gekeken naar uitbreiding van het werelderfgoed met de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Medewerkers van provincies, gemeenten en andere (belangen)organisaties vierden samen met ondernemers van verschillende forten de successen van een goede samenwerking. We moeten de verbinding blijven zoeken en elkaar versterken, dat was een belangrijke boodschap.

Terugblik

Na een terugblik op het 20-jarige UNESCO jubileum van de Stelling van Amsterdam werden Joke Geldhof, gedeputeerde provincie Noord-Holland, en Frieda van Diepen, oud-gedeputeerde provincie Noord-Holland, gefeliciteerd door Josan Meijers, voorzitter van de Liniecommissie. Ze ontvingen een sieraad in de vorm van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Workshops

’s Middags praatten de deelnemers in verschillende workshops over de economische en toeristische potenties, de (internationale) lobby en de inzet van Storytelling. Ook werd deze dag nadruk gelegd op het betrekken van jongeren bij werelderfgoed en het belang van bescherming.

Het symposium werd feestelijk afgesloten met de Ballade van het werelderfgoed. Bekijk een korte impressie.