Vondsten Waterlinie in tentoonstelling ‘Opgegraven strijd’

13 maart 2017

Bezoekers op tentoonstelling Opgegraven strijd

In het Noordbrabants Museum in Den-Bosch is tot 14 mei een bijzondere tentoonstelling te zien over de archeologie van de oorlog. Ook de Nieuwe Hollandse Waterlinie krijgt aandacht.

De tentoonstelling toont bodemvondsten met een militaire achtergrond van de Romeinse tijd tot de Tweede Wereldoorlog. Ook zijn de sporen van de aanleg van de forten en de mobilisatie van de eerste Wereldoorlog te zien. De Waterlinievondsten zijn afkomstig van het Fort bij Vechten en Fort Everdingen. Onder andere vertelt de vondst van smalspoor over de aanleg van Fort Vechten. En jeneverflesjes uit Everdingen getuigen van de op de loer liggende verveling tijdens vier jaren van mobilisatie in de Linie.

Lees meer over de tentoonstelling ‘Opgegraven Strijd, Archeologie van de Oorlog’.