Waterlinie en Stelling samen 200 km Hollandse ingenieurskunst

16 februari 2016

bunker

Het belang van de samenwerking en samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) en de Stelling van Amsterdam (SvA) als één werelderfgoed wordt uitgelegd door Jeroen Bootsma, adviseur landschap van de RCE en accounthouder NHW.

 In de Werelderfgoedspecial van het Vakblad voor Stedenbouw en Ruimtelijke Ontwikkeling (S+RO oktober 2015) schonk Dré van Marrewijk van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) aandacht aan de nieuwe Nederlandse nominaties voor de Werelderfgoedlijst: de Koloniën van Weldadigheid, de Romeinse Limes, de plantages van West-Curaçao en de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). De NHW wordt voorgedragen als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam, sinds 1996 werelderfgoed.

Het belang van de samenwerking en samenvoeging van de NHW en de SvA als één werelderfgoed wordt uitgelegd door Jeroen Bootsma, adviseur landschap van de RCE en accounthouderNHW in het artikel Tweehonderd kilometer Hollandse ingenieurskunst.