Uitzonderlijke Universele Waarden beschreven

16 februari 2016

Werk bij Maarseveen

De Outstanding Universal Values (OUV), de militaire werken, het watermanagementsysteem en het strategisch landschap zijn uitgebreid beschreven.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is samen met de Stelling van Amsterdam een buitengewoon compleet voorbeeld van een negentiende-eeuwse waterlinie. Het ingenieuze hydrologische verdedigingssysteem met inundatiekanalen, sluizen, dijken en kaden, forten en andere militaire bouwwerken vormen een lijn van ruim 200 kilometer van met elkaar verbonden elementen in het landschap. Zo worden de Outstanding Universal Values (OUV) in het concept hoofdstuk van het Nominatiedossier over de OUV beschreven.

Wat zijn OUV

Outstanding Universal Values zijn criteria op basis waarvan de bijzondere, unieke waarde van een wereld erfgoed wordt bepaald. Die criteria zijn nu in concept gereed en uitgebreid beschreven. Dit zijn de militaire werken, het watermanagementsysteem en het strategisch landschap. Met de definitieve vaststelling van het nominatiedossier worden de OUV ook definitief bepaald.  Lees meer in het concept Outstanding Universal Value.