UNESCO

UNESCO Werelderfgoed

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is op 26 juli 2021 toegevoegd aan het UNESCO Werelderfgoed de Stelling van Amsterdam, samen vormen ze nu een Werelderfgoed de ‘Hollandse Waterlinies’.

Kroon op het vele werk

Na jarenlange inzet is dit een kroon op het werk van velen. Al voor de inschrijving van de Stelling van Amsterdam als Werelderfgoed in 1996 werd er gesproken over de nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In 2011 kwam de Nieuwe Hollandse Waterlinie op de voorlopige lijst voor een UNESCO-nominatie.

In 2014 hebben de waterlinie-provincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant in het Pact van Altena vastgelegd samen de nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, als uitbreiding op de Stelling van Amsterdam, voor te bereiden.

In 2017 was het nominatiedossier bijna klaar om in te dienen toen het advies van ICOMOS kwam om de grenswijzigingen voor de Stelling van Amsterdam samen te voegen met de aanvraag voor de uitbreiding met de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Om dit goed en zorgvuldig te kunnen doen, is toen met het Rijk besloten de nominatie een jaar later in te dienen.

In januari 2019 werd het dossier ingediend bij UNESCO in Parijs. Door Covid-19 vond er geen vergadering van het Werelderfgoedcomité plaats in 2020. En nu is dan eindelijk het besluit gevallen en zijn de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie een Werelderfgoed: de Hollandse Waterlinies.

U vindt ook alle documenten over UNESCO in de bibliotheek.

Waarom samen met de Stelling van Amsterdam?

De Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam zijn erfgoed van wereldniveau. Ze zijn uniek en verdienen het om behouden te blijven voor volgende generaties. Militair-historisch zijn de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam een waterlinie. De Stelling van Amsterdam is het ultieme sluitstuk van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De twee waterlinies vertellen samen het verhaal van deze strategische inzet van water bij de verdediging van Nederland met ‘Water als Bondgenoot’. De uitbreiding van de Stelling van Amsterdam met de Nieuwe Hollandse Waterlinie maakt het beeld van de ‘grootsheid’ compleet.

Wilt u meer weten over het Werelderfgoed van Nederland? Bekijk de website Werelderfgoed.