Nominatiedossier

Loevestein Fortress and CastleHet nominatiedossier van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is samengevoegd met het dossier van de kleine grensaanpassingen voor de Stelling van Amsterdam. In dit nieuwe dossier, dat in UNESCO termen een significant boundary modification heet, is antwoord gegeven op de vragen uit het ICOMOS advies van zomer 2017.

Begrenzing

Het dossier bevat de exacte begrenzing van het toekomstige werelderfgoed Hollandse Waterlinies. Ook wordt de mate van authenticiteit en integriteit van het erfgoed beschreven, waarmee wordt aangetoond dat het erfgoed voldoende compleet is en nog herkenbaar en beleefbaar.

Attentiezone

Een belangrijke aanvulling in het UNESCO-dossier ten opzichte van de versie van mei 2017 is dat er buiten de begrenzing van het Werelderfgoed een attentiezone Werelderfgoed is ingetekend. Deze attentiezone is een visuele weergave  van alle bestaande beschermingsregimes binnen deze zone. De zone stelt geen aanvullende eisen bovenop de planologische regels die al gelden. De attentiezone is de reactie op de vraag van UNESCO om een bufferzone in te stellen.

Harmonisatie beleid

Een andere toevoeging in het dossier is het besluit, van juni 2018 in de vier Gedeputeerde Staten, om het ruimtelijke beleid voor de bescherming van de Outstanding Universal Value (OUV), de uitzonderlijke unieke waarde  van het erfgoed, te harmoniseren. Voor UNESCO is het heel belangrijk dat er een eenduidige wijze van bescherming van het totale Werelderfgoed komt.

Uniek

Het dossier bevat verder een zorgvuldige beschrijving van het toekomstige Werelderfgoed Hollandse Waterlinies. Dit deel van het dossier is een statisch document en vormt de basis van de inschrijving in het Werelderfgoedregister. Het dossier bevat de verantwoording waarom het betreffende erfgoed wereldwijd uniek is en daarmee een plek op de werelderfgoedlijst verdiend. De uniciteit van het erfgoed wordt vastgelegd in de Statement of Outstanding Universal Value.