Nominatieproces UNESCO

Wandelaars rusten bij Fort aan de Ossenmarkt, Weesp

De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) is in 2011 door de Staat der Nederlanden op de voorlopige Werelderfgoedlijst geplaatst, als uitbreiding van het bestaande Werelderfgoed de Stelling van Amsterdam (SvA). De SvA is sinds 1996 aangewezen als UNESCO Werelderfgoed. In oktober 2014 hebben de betrokken provincies het ‘Pact van Altena’ ondertekend. Hierin staat de ambitie om de Nieuwe Hollandse Waterlinie voor te dragen voor daadwerkelijke nominatie. In 2015 heeft het rijk besloten de Nieuwe Hollandse Waterlinie voor te dragen voor UNESCO werelderfgoed als uitbreiding op de Stelling van Amsterdam.

ICOMOS advies

In het voorjaar van 2017 heeft de Stelling van Amsterdam een verzoek bij ICOMOS/UNESCO ingediend voor een kleine grensaanpassing (minor boundary modification ). Tijdens de WHC (World Heritage Conference) in juli heeft UNESCO dit verzoek op basis van het negatieve advies van ICOMOS (het adviesorgaan van UNESCO) afgewezen. In het najaar van 2017 is samen met de RCE het besluit genomen dat de afwijzing van de grensaanpassingen voor de Stelling van Amsterdam ook gevolgen heeft voor het nominatiedossier van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het rijk heeft op verzoek van de Liniecommissie besloten een jaar later, in 2019, het dossier in te dienen. Dit jaar extra was nodig om de adviezen van ICOMOS/UNESCO over de grensaanpassingen voor de Stelling van Amsterdam te verwerken in het nominatiedossier.

 

 

Copyright 2019 Liniebureau Nieuwe Hollandse Waterlinie

Postbus 406, 3500 AK Utrecht | T: (030) 258 36 03 | Bezoekadres: Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht