Nominatieproces

Fort SpionDe Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) is in 2011 door Nederland op de voorlopige werelderfgoedlijst geplaatst, als uitbreiding van het bestaande Werelderfgoed de Stelling van Amsterdam (SvA). De SvA is sinds 1996 aangewezen als UNESCO Werelderfgoed. In oktober 2014 hebben de betrokken provincies het Pact van Altena ondertekend. Hierin staat de ambitie om de Nieuwe Hollandse Waterlinie voor te dragen voor daadwerkelijke nominatie. In 2015 heeft het rijk definitief besloten de Nieuwe Hollandse Waterlinie voor te dragen voor UNESCO Werelderfgoed als uitbreiding op de Stelling van Amsterdam.

ICOMOS advies

In het voorjaar van 2017 heeft de Stelling van Amsterdam een verzoek bij ICOMOS/UNESCO ingediend voor een kleine grensaanpassing (minor boundary modification ). Tijdens de World Heritage Conference in juli 2017 heeft UNESCO dit verzoek op basis van het negatieve advies van ICOMOS, het adviesorgaan van UNESCO, afgewezen. In het najaar van 2017 is, samen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, het besluit genomen dat de afwijzing van de grensaanpassingen voor de Stelling van Amsterdam ook gevolgen heeft voor het nominatiedossier van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Besloten werd om de twee dossiers samen te voegen tot één dossier, een significant boundary modification. Voor het samenvoegen van de dossiers en het verwerken van de adviezen van ICOMOS was een jaar extra nodig. Het Rijk heeft daarom op verzoek van de Liniecommissie besloten het dossier in 2019 in te dienen.

Indienen en beoordelen

In januari 2019 heeft het Rijk het complete dossier “Hollandse Waterlinies” voor de uitbreiding van de Stelling van Amsterdam met de Nieuwe Hollandse Waterlinie ingediend bij het World Heritage Centre van UNESCO in Parijs. In 2019 is het dossier beoordeeld door enkele adviescommissies van UNESCO/ICOMOS. Ook heeft er een bezoek door een of meer adviseurs van ICOMOS plaats gevonden in het najaar van 2019. De Werelderfgoed Commissie heeft in de zomer van 2021 het besluit genomen de Nieuwe Hollandse Waterlinie als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam Werelderfgoed toe te voegen. Samen vormen ze nu het UNESCO Werelderfgoed de Hollandse Waterlinies.