Nominatieproces UNESCO

Wandelaars rusten bij Fort aan de Ossenmarkt, WeespDe Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) is in 2011 door de Staat der Nederlanden op de voorlopige Werelderfgoedlijst geplaatst, als uitbreiding van het bestaande Werelderfgoed de Stelling van Amsterdam (SvA). De SvA is sinds 1996 aangewezen als UNESCO Werelderfgoed. In oktober 2014 hebben de betrokken provincies het ‘Pact van Altena’ ondertekend. Hierin staat de ambitie om de Nieuwe Hollandse Waterlinie voor te dragen voor daadwerkelijke nominatie. 

Advies expertgroep

Tegelijk met de ondertekening van het Pact van Altena is het Aanloop Nominatiedossier ‘Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker! aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE)  aangeboden. De RCE heeft alle kandidaat werelderfgoederen (sites die op de voorlopige lijst stonden) gevraagd een dergelijk dossier aan te leveren. Op basis hiervan heeft zij een advies over de volgorde van indiening bij UNESCO opgesteld. Dit advies ‘Bitter en Zoet’ is op 20 mei 2015, mede namens de staatsecretaris van Economische Zaken, overgenomen door de minister van Onderwijs, Cultuurhistorie en Wetenschap (OCW).

Concept nominatiedossier

In mei 2017 is het concept nominatiedossier en managementplan voor de uitbreiding van de Stelling van Amsterdam met de Nieuwe Hollandse Waterlinie vastgesteld door de GS-en van de vier betrokken provincies.

ICOMOS advies

In het voorjaar van 2017 heeft de Stelling van Amsterdam een verzoek bij ICOMOS/UNESCO ingediend voor een kleine grensaanpassing (minor boundary modification ). Tijdens de WHC (World Heritage Conference) in juli heeft UNESCO dit verzoek op basis van het negatieve advies van ICOMOS  (het adviesorgaan van UNESCO), afgewezen.

Nieuwe planning nominatie

In het najaar van 2017 is samen met de RCE het besluit genomen dat de afwijzing van de grensaanpassingen voor de Stelling van Amsterdam ook gevolgen heeft voor het nominatiedossier van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De Liniecommissie heeft daarom een verzoek ingediend bij het Ministerie voor een jaar later indienen van het dossier. Dit jaar extra is nodig om de adviezen van ICOMOS/UNESCO over de grensaanpassingen voor de Stelling van Amsterdam te verwerken in het nominatiedossier.

 

Copyright 2018 Liniebureau Nieuwe Hollandse Waterlinie

Postbus 406, 3500 AK Utrecht | T: (030) 258 36 03 | Bezoekadres: Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht