Mijlpalen UNESCO

Terras Fort aan de Klop

Nominatiedossier “nieuwe stijl”

Het nominatiedossier van de Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt samengevoegd met het dossier van de grensaanpassingen voor de Stelling van Amsterdam. In dit nieuwe dossier, dat in UNESCO termen een Significant Boundary Modification heet, wordt ook antwoord gegeven op de vragen uit het ICOMOS advies van deze zomer.  Belangrijkste punten waar naar gekeken moet worden zijn de bescherming van de werelderfgoedsite en op een paar punten verheldering van de begrenzing van de site.

Planning nominatie

De komende periode werken de betrokken overheden aan het definitief maken van het nominatiedossier in de nieuwe vorm. In mei 2018 worden de wijzigingen in het dossier ter besluitvorming aan de provinciale bestuurders voorgelegd. Deze wijzigingen worden vervolgens in de zomer en het najaar van 2018 verwerkt in het dossier.

Nominatiedossier indienen

In januari 2019 dient het Rijk het complete dossier voor de Stelling van Amsterdam met de uitbreiding van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in bij het World Heritage Centre van UNESCO. Vervolgens wordt in 2019 het dossier beoordeeld door enkele adviescommissies van UNESCO/ICOMOS. De Werelderfgoed Commissie besluit dan in het voorjaar van 2020 of de Nieuwe Hollandse Waterlinie als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam Werelderfgoed wordt.

Copyright 2018 Liniebureau Nieuwe Hollandse Waterlinie

Postbus 406, 3500 AK Utrecht | T: (030) 258 36 03 | Bezoekadres: Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht