Organisatie nominatiedossier

UNESCO

Voor de voorbereiding van het Nominatiedossier is een uitvoeringsorganisatie opgezet. Deze uitvoeringsorganisatie bereidt de voordracht voor in opdracht van het Linieteam en de Liniecommissie. Het doel is het inhoudelijk opstellen van het Nominatiedossier, inclusief het Managementplan . Het beoogde resultaat is het verkrijgen van de werelderfgoedstatus voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie als uitbreiding op de Stelling van Amsterdam.

Projectleiders

Per 1 januari 2018 werken twee projectleiders samen aan de opdracht van het Linieteam om het Nominatiedossier inhoudelijk vorm te geven. Zij vormen de schakel tussen het opstellen van de inhoud en het proces van het creëren van (bestuurlijk)draagvlak voor het Nominatiedossier. Dit laatste procesonderdeel wordt opgepakt door het Linieteam en de projectorganisatie van de Stelling van Amsterdam.

Taskforce Nominatie

De taskforce nominatie bestaat uit een vertegenwoordiging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Zij zorgen voor de afstemming tussen de ambtelijke en bestuurlijke organisaties van Stelling en Linie, het Rijk en UNESCO.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  •                         Sandra Hogenbirk (projectleider NHW)
  •                         Rein Kruk (projectleider SvA)
  •                         Kirke Mulders (projectleider communicatie NHW)
  •                         Erika van Lindenberg (projectmedewerker), (030) 258 2928

 

Copyright 2019 Liniebureau Nieuwe Hollandse Waterlinie

Postbus 406, 3500 AK Utrecht | T: (030) 258 36 03 | Bezoekadres: Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht