Steunbetuiging UNESCO

Tijdens een aantal bestuurlijke bijeenkomsten over de UNESCO nominatie met partner- gemeenten  en grote eigenaren is het idee ontstaan om tot een zogenaamde steunbetuiging te komen. Bestuurders kunnen op deze manier aangeven de nominatie te ondersteunen. Op 20 april 2017 is deze steunbetuiging tijdens een feestelijke bijeenkomst ondertekend.

Bewustwording en draagvlak

Bewustwording en draagvlak ontwikkelen bij alle betrokken partijen is een belangrijke eis van UNESCO voor de bescherming en het behoud van werelderfgoed. En daarnaast is het ook belangrijk ter ondersteuning van het besluitvormingsproces in de colleges van Gedeputeerde Staten en de Provinciale Staten. De afgelopen tijd zijn alle partners op één of meer momenten meegenomen in het UNESCO proces, zoals bij de bijeenkomsten voor het managementplan, de roadshows en bestuurlijke bijeenkomsten. Dit is ook voortgezet bij het consultatie – en besluitvormingstraject voor het nominatiedossier en het managementplan.

Wilt u de UNESCO nominatie ook steunen?

 

Copyright 2019 Liniebureau Nieuwe Hollandse Waterlinie

Postbus 406, 3500 AK Utrecht | T: (030) 258 36 03 | Bezoekadres: Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht