Draagvlak

Onderekenaars steunbetuiging UNESCO staan rondom Waterlinie puzzel

Bewustwording en draagvlak ontwikkelen bij alle betrokken partijen is een belangrijke eis van UNESCO voor de bescherming en het behoud van Werelderfgoed. En daarnaast was en is het ook belangrijk ter ondersteuning van het besluitvormingsproces in de colleges van Gedeputeerde Staten en de Provinciale Staten. Tijdens het opstellen van het nominatiedossier zijn alle partners op één of meer momenten meegenomen in het UNESCO proces.

Steunbetuiging

Op 20 april 2017 is tijdens een feestelijke bijeenkomst door alle partner gemeentes, waterschappen en grote eigenaren in de Nieuwe Hollandse Waterlinie een steunbetuiging ondertekend. Door het ondertekenen van deze steunbetuiging hebben deze partners toegezegd hun rol te pakken bij het beschermen, beheren en uitdragen van het toekomstig Werelderfgoed Hollandse Waterlinies.

Naast deze bestuurlijke partners hebben ook nog vele andere betrokken partijen hun steun betuigd aan de UNESCO nominatie voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie als uitbreiding op de Stelling van Amsterdam.