Uitzonderlijke Universele Waarde

De Uitzonderlijke Universele Waarde van elk Werelderfgoed is beschreven in de Statement of Outstanding Universal Value. Dit is de basis waarop de site wordt ingeschreven in het Werelderfgoedregister. Voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie is een concept statement opgesteld. De Statement of Outstanding Universal Value sluit aan bij de inschrijving van de Stelling van Amsterdam en geeft bovendien de toegevoegde waarde van de Nieuwe Hollandse Waterlinie ten opzichte van de Stelling van Amsterdam aan. Op basis van dit statement  wordt het Nominatiedossier en het Managementplan verder uitgewerkt.

Statement of Outstanding Universal Value

In het statement worden drie belangrijke elementen genoemd: Het strategisch landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, het watermanagementsysteem dat hiervoor wordt ingezet en de strategisch gepositioneerde militaire werken die er onlosmakelijk mee verbonden zijn.

Compleet voorbeeld

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een buitengewoon compleet voorbeeld van een negentiende eeuwse waterlinie. Het ingenieuze hydrologische verdedigingssysteem met inundatiekanalen, sluizen, dijken en kaden, forten en andere militaire bouwwerken vormen een lijn van 85 kilometer van met elkaar verbonden elementen in het landschap. De homogeniteit en de positie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in het landschap zijn nagenoeg ongewijzigd en herkenbaar gebleven door de tijd heen. De Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft de structuur van het landschap gevormd.

Copyright 2019 Liniebureau Nieuwe Hollandse Waterlinie

Postbus 406, 3500 AK Utrecht | T: (030) 258 36 03 | Bezoekadres: Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht