Militaire werken

Slot LoevesteinDe strategisch gepositioneerde militaire werken zijn onlosmakelijk verbonden met het watermanagementsysteem en dienden ter bescherming van het inundatiesysteem en dekten de accessen. Het verdedigingssysteem van militaire werken laat meer dan 300 jaar historische ontwikkeling zien van de militaire architectuur op het gebied van vestingbouw.

Tijdlijn

De tijdlijn waarlangs de werken zijn gebouwd begint in de Middeleeuwen met kastelen als het Muiderslot en Loevestein. Daarna volgen de zestiende en zeventiende eeuwse vestingen zoals Naarden en Gorinchem. Specifiek voor de Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn de vijf bouwperioden van bakstenen forten uit de negentiende eeuw tot en met de kleinere betonnen constructies uit de twintigste eeuw. De later ontwikkelde betonnen werken uit de vorige eeuw waren bedoeld als verdiepte verdedigingswijze met voorposten en tussenstellingen met een mobiel veldleger.

Wapenwedloop

De militaire werken zijn alsmaar aangepast om te anticiperen op de veranderende aanvalstactieken en methoden, ofwel de wapenwedloop.

Copyright 2019 Liniebureau Nieuwe Hollandse Waterlinie

Postbus 406, 3500 AK Utrecht | T: (030) 258 36 03 | Bezoekadres: Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht