Waterstaatkundige werken

Waaiersluis AsperenBescherming tegen watersnood en bemaling voor landbouw werden omgedraaid: polderland werd beheerst onder water gezet voor het militaire doel: een tijdelijke, gecontroleerde barrière. Bestaande waterwerken en extra militaire inundatiewerken zorgden daarvoor. Dijken en kaden waren nodig om het water te keren, kanalen voor het extra en sneller inlaten van water en sluizen, dammen, duikers en gemalen voor het nauwkeurig regelen van de onderwaterzettingen.

Plofsluis en Waaiersluis

Tijdens de ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn verschillende revolutionaire technieken bedacht op het gebied van waterbeheersing. Een opvallende is de Plofsluis bij het Amsterdam-Rijnkanaal. Door het opblazen van deze zwevende sluis kon in een keer het kanaal afgesloten worden zodat het inundatiewater niet weg kon stromen. Een andere unieke Nederlandse vinding is de waaiersluis. Deze kan met weinig mankracht tegen de waterdruk in worden geopend en gesloten in beide richtingen.