Watermanagementsysteem

Werk bij MaarseveenHet watermanagementsysteem dat ingezet werd voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie (en Stelling van Amsterdam) geeft inzicht in de evolutie van de techniek en het waterbeheer, maar ook van het (bestuurlijke) organisatievermogen en de samenwerking tussen de vele waterbeheerders.

Complex systeem

Een uiterst complex systeem zorgde voor het onder water zetten van het gebied. Dit stelsel was vooral gebaseerd op de beheersing van de verschillende waterpeilen in het gebied door middel van dijken, kaden en sluizen, die speciaal voor dit doel waren ontworpen. In de ontwikkeling van het systeem speelde de urgentie om gebieden steeds sneller te kunnen inunderen een belangrijke rol.

Inundatie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie bestaat uit een hoofdverdedigingslijn, die grotendeels gevormd wordt door dijken en kaden met daarlangs een waterloop die voor de inundatie werd gebruikt. De linie heeft op diverse locaties inundatiesluizen en accessen, die op hun beurt door forten werden beschermd.

Copyright 2019 Liniebureau Nieuwe Hollandse Waterlinie

Postbus 406, 3500 AK Utrecht | T: (030) 258 36 03 | Bezoekadres: Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht