Update UNESCO dossier Hollandse Waterlinies

11 september 2018

Man op paard in polder Blokhoven

Het dossier voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie als uitbreiding op het bestaande Werelderfgoed Stelling van Amsterdam, samen de Hollandse Waterlinies, nadert zijn voltooiing. Het afgelopen jaar hebben de betrokken overheden gebruikt om de adviezen van ICOMOS, het advies orgaan van UNESCO, te verwerken in het dossier.

Planning nominatie proces

Het dossier wordt dit najaar ter instemming voorgelegd aan de gedeputeerde staten van Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht en Noord-Holland.  Het dossier wordt daarna vormgegeven en wordt eind dit jaar door de Liniecommissie aangeboden aan de Minister van OC&W en de ministerraad. Het Rijk dient in januari het Nominatiedossier Hollandse Waterlinies in bij het World Heritage Centre van UNESCO in Parijs.

Enkele adviescommissie van UNESCO en ICOMOS zullen in 2019 het dossier beoordelen. In juli 2020 besluit de Werelderfgoed Commissie of de Nieuwe Hollandse Waterlinie als uitbreiding op de Stelling van Amsterdam samen het Werelderfgoed Hollandse Waterlinies gaan vormen.

Korte terugblik

In de zomer van 2017 bleek dat UNESCO de voorkeur had om een aantal grenswijzigingen bij de Stelling van Amsterdam en de uitbreiding met de Nieuwe Hollandse Waterlinie te behandelen als één  dossier, zijnde een significante grenswijziging een Significant Boundary Modification (SBM). Dit heeft geleid tot het besluit een jaar later in te dienen en het dossier aan te passen op de adviezen van UNESCO en ICOMOS.

In juni dit jaar hebben de vier Gedeputeerde Staten van de linieprovincies ingestemd met de harmonisatie van beleid voor de bescherming van het Werelderfgoed. Hiermee wordt antwoord gegeven op een belangrijk advies van ICOMOS.