Video over UNESCO nominatie

19 september 2016

screenshot-video-met-playknop

Een breed draagvlak voor de bescherming en het behoud van het (toekomstig) werelderfgoed is een belangrijke eis van UNESCO. Met deze video wil de Liniecommissie alle vier de Provinciale Staten en andere betrokken partijen eenduidig informeren over het proces van de nominatie, de verplichtingen en vooral ook de kansen van de UNESCO status.

Om een beter beeld te krijgen van het toekomstig werelderfgoed en de kansen die er liggen zijn de Provinciale Staten van Utrecht en Gelderland op excursie geweest in de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). De Statenleden van Utrecht brachten op 12 september onder andere een bezoek aan Fort Honswijk en in Gelderland gaan de Statenleden op 21 september op bezoek bij Fort Pannerden.

Steunbetuiging

De video wordt de komende periode ook ingezet in het proces om tot een steunbetuiging voor het nominatiedossier SvA/NHW van gemeenten, waterschappen en grote eigenaren te komen. In het voorjaar van 2017 vindt een feestelijke ondertekening van de steunbetuiging plaats.

Bekijk de video ‘Nieuwe Hollandse Waterlinie op weg naar UNESCO werelderfgoed’.