Vier gebiedsanalyses Hollandse Waterlinies vastgesteld

21 december 2021

Hoe ga je als overheid of initiatiefnemer zó met de kernkwaliteiten van de Hollandse Waterlinies om, dat het gebied niet op slot gaat, maar ook dat het UNESCO Werelderfgoed niet wordt aangetast? Als hulpmiddel worden gebiedsanalyses ontwikkeld. Inmiddels zijn vier gebiedsanalyses gemaakt voor het hoogdynamisch gebied rondom Utrecht. 

Forten, sluizen en kazematten, maar ook de openheid van de voormalige inundatiegebieden: dat zijn bijvoorbeeld kernkwaliteiten van de Hollandse Waterlinies. De dynamiek in het gebied van de Hollandse Waterlinies is groot: er liggen veel opgaven en de ruimte is schaars. De gebiedsanalyses maken duidelijk wat de kernkwaliteiten van de Hollandse Waterlinies in een gebied zijn, waarmee rekening moet worden gehouden bij ruimtelijke ontwikkelingen. De gebiedsanalyses zijn geen integrale analyses, maar handreikingen, kennis- en inspiratiebronnen. De analyses leveren bouwstenen voor planvorming, beleid en verdere visievorming.

Voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie gaat het om een serie van zeven gebiedsanalyses, waarvan er inmiddels vier gemaakt zijn in het hoogdynamisch gebied rondom Utrecht: voor Laagraven, Utrecht Noord, Utrecht Oost en Vreeswijk-Eiland van Schalkwijk. Lees meer over de gebiedsanalyses of download de volledige documenten op deze pagina. De gebiedsanalyses zijn ook te bekijken via deze geo-app met interactieve kaarten.