Vlaamse planologen bezoeken Waterlinie

19 september 2016

20160914_123659

Een groep Vlaamse planologen heeft op woensdag 14 september een bezoek gebracht aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). Zij waren in het bijzonder geïnteresseerd in hoe de gebiedsontwikkeling de afgelopen jaren vorm heeft gekregen.

Eric Luiten (voorzitter kwaliteitsteam NHW), Sander Booms (projectleider ruimtelijke ordening gemeente Culemborg) en Kees van der Velden (landschapsarchitect provincie Gelderland) hebben hen meegenomen in het behoud en de ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De focus lag op de ontwikkelingen rond Culemborg en de Diefdijklinie. Uiteraard zijn ze ook het gebied in geweest en bezochten ze Werk aan het Spoel, sluizen en Fort Everdingen.

Kracht van samenwerking

De Vlamingen waren onder de indruk van de kracht van de bestuurlijke samenwerking tussen vele partijen. En als ander leerpunt noemden ze het belang van een meerjarige visie (panorama krayenhoff) die goed onderbouwd is. Maar ook dat er tegelijkertijd gewerkt is aan het verkrijgen van breed draagvlak, onder meer door partijen vroeg in het ontwikkelproces te betrekken.