Volgende stap in harmonisatie voor de Hollandse Waterlinies

28 maart 2022

Op 24 maart heeft het gemeenschappelijk orgaan ingestemd met de adviezen over de harmonisatie van de bescherming van de Hollandse Waterlinies. Dit is een vervolg stap op de ambitie uit 2018 om de Stelling van Amsterdam (SvA) en Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) op een goede en eenduidige manier te beschermen.

In maart 2019 heeft Bureau Sparkle een advies uitgebracht over de harmonisatie. In navolging van dit advies is onder leiding van Bureau Sparkle en Bureau Kokx-DeVoogd een intensief traject gestart om tot een gelijkwaardige bescherming voor de gehele linie te komen in de provinciale omgevingsverordeningen.

Notitie

Resultaat van dit traject is de notitie ‘Harmonisatie provinciale regels voor de Hollandse Waterlinies’. In deze notitie wordt aangegeven welke wijzigingen er op rijksniveau (Besluit kwaliteit leefomgeving, Bkl) in de toekomst nodig zijn om de juridische grondslag voor de provinciale harmonisatie te borgen en welke wijzigingen per provincie nodig zijn, op basis van een ideaaltype regel, voor de daadwerkelijke totstandkoming van de harmonisatie.

Ideaaltype regel

Elke provincie is verantwoordelijk om de ideaaltype regel, of in elk geval de bouwstenen waaruit deze bestaat, over te nemen in de eigen omgevingsverordening. Doordat er een ‘ideaaltype’ is aangereikt, is er ruimte voor iedere provincie om de regel qua bewoording aan te passen, zodat die aansluit bij de eigen stijl en opbouw van de omgevingsverordening. De benodigde wijzigingen zullen worden doorgevoerd bij de eerstvolgende actualisatie van ieders omgevingsverordening.