Het geheim van de Waterlinie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Het geheim van de Waterlinie is: ze is er wel, maar je ziet haar niet! Schijnbaar willekeurig liggen de restanten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie nu verspreid in het landschap. Ze zijn deels verborgen: ze vallen niet op en zijn nauwelijks of niet zichtbaar. Maar de ligging van de verschillende onderdelen van de Linie is zeker niet toevallig. Er bestaat een (historisch gegroeide) organisatorische samenhang en een onderliggende structuur in het landschap die niet direct zichtbaar is.

Geheime organisatie

In die niet-zichtbare organisatie en de bijna onzichtbare structuur van dat militaire landschap schuilt het ware geheim van de Waterlinie. Want door de nauwgezette achterliggende (geheime) organisatie zijn de voorwaarden geschapen om het systeem in werking te laten treden.