Programma Waterlinie

thumb-3

Sinds 1999 staat de Nieuwe Hollandse Waterlinie op de politieke kaart. Het programma wordt aangestuurd door vier provincies: Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant. De Waterlinie ligt in 25 gemeenten en in het gebied van drie waterschappen. Het project gaat door tot 2020.

Pact van Altena

In 2014 heeft het Rijk het programma Nieuwe Hollandse Waterlinie overgedragen aan de vier provincies. Deze bestuurlijke wijziging is vastgelegd in het ‘Pact van Altena’. De verantwoordelijkheid voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie is daarmee bij de vier provincies komen te liggen. Zij vormen samen de Liniecommissie en het Linieteam.

Nominatie UNESCO Werelderfgoed

Het Linieteam van de gezamenlijke provincies gaat verder met de resultaten die het nationaal projectbureau heeft neergezet. Sinds 1999 zijn heel veel forten, sluizen en groepsschuilplaatsen in de oude verdedigingslinie met overheidsgeld gerestaureerd en toegankelijk gemaakt voor een groot publiek. In de nieuwe bestuurlijke  periode, van 2014 tot 2020, ligt het accent op gebruik van de linie en het verzilveren van de nominatie van UNESCO Werelderfgoed.