Educatie

Pampus Xperience (Gerke van de Hoef)

Geschiedenis en aardrijkskunde saai? Met het educatieve lespakket van de Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt het een levendige les. In deze les heeft het digitaal schoolbord een centrale rol. Animaties, foto’s en filmfragmenten geven een goed inzicht in de thema’s van de Waterlinie. De vier lessen zijn geschikt voor groep 8 van het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.

Vier gratis lessen voor het digitaal schoolbord

U kunt hier het lesmateriaal downloaden en opstarten. De vier lessen staan los van elkaar en zijn afzonderlijk te gebruiken. In de docentenhandleiding staat duidelijk beschreven hoe u de les kunt voorbereiden.

1. Water als wapen

Download: Docentenhandleiding en Opdrachtbladen

Start les: Water als wapen

2. Rotzooien met water

Download:  Docentenhandleiding en Opdrachtbladen

Start les: Rotzooien met water

3. Verboden kringen

Download: Docentenhandleiding en Opdrachtbladen

Start les: Verboden kringen

4. Lang leve de Linie?

Download: Docentenhandleiding en Opdrachtbladen

Start les: Lang leve de Linie?

Extra regiolessen

Voor scholen in de regio van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn diverse lessen ontwikkeld waarbij vaak een bezoek aan een fort onderdeel van het programma is.

Download: Regiolessen voor het Basis Onderwijs en Regiolessen voor het Voortgezet Onderwijs

Schoolreisjes

Forteiland Pampus

Een schoolreisje naar Pampus is nog een échte reis die begint met de oversteek naar het midden van het IJmeer. Waag de oversteek en kraak met je eigen blacklightlampje de geheime codes in het fort! Meer informatie: website Forteiland Pampus

Nederlands Vestingsmuseum

Het Vestingmuseum is een leuk en boeiend museum voor schoolgroepen. Geen schoolbezoek aan het museum is compleet zonder het (laten) afvuren van een echt kanon! Meer informatie: website Vestingmuseum

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het lesmateriaal? Neem contact op met:

Chris Will
e-mail: chris.will@provincie-utrecht.nl
telefoon: (030) 258 22 05

© 2010 Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie

Colofon

Het NHW lesmateriaal is een uitgave van Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie en mede mogelijk gemaakt door het Europese project INTERREG IVB

Realisatie: MCW Studio’s in nauwe samenwerking met Bliksems 3D communicatie

 

Copyright 2019 Liniebureau Nieuwe Hollandse Waterlinie

Postbus 406, 3500 AK Utrecht | T: (030) 258 36 03 | Bezoekadres: Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht